top of page

Illegale goudwinning Peru.


Goudwinning Peru.
Goudwinning Peru

Illegale goudwinning is een groeiend probleem in Peru met ernstige gevolgen voor zowel het milieu als de menselijke gezondheid. Peru is een van de grootste goudproducenten ter wereld en het grootste deel van het goud wordt geproduceerd door grootschalige mijnbouwbedrijven. Er wordt echter ook een aanzienlijke hoeveelheid goud geproduceerd door kleinschalige, informele mijnwerkers die zonder wettelijke vergunningen werken en vaak milieubelastende technieken gebruiken.


De illegale goudwinning in Peru is de afgelopen tien jaar enorm toegenomen, met naar schatting 20.000 tot 30.000 mijnwerkers die in het land actief zijn. Deze mijnwerkers zijn vaak arme boeren die gedwongen zijn zich tot de mijnbouw te wenden om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze worden aangetrokken door de hoge prijs van goud en de relatief lage kosten van mijnbouwapparatuur.


De milieu-impact van illegale goudwinning in Peru is verwoestend. De mijnwerkers gebruiken vaak kwik om het goud te winnen, dat vervolgens in de rivieren en beken terechtkomt. Kwik is een giftige stof die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, waaronder neurologische schade en geboorteafwijkingen. Het hoopt zich ook op in vissen en andere dieren in het wild, die vervolgens door mensen kunnen worden geconsumeerd en verdere gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.


Illegale mijnbouw leidt ook tot ontbossing, omdat mijnwerkers bomen kappen om plaats te maken voor hun activiteiten. Dit heeft ernstige gevolgen voor de biodiversiteit en draagt ook bij aan de klimaatverandering. Het verlies van bossen heeft ook sociale gevolgen, aangezien veel inheemse gemeenschappen voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de bossen.


Ook illegale goudwinning in Peru wordt in verband gebracht met georganiseerde misdaad en mensenhandel. Criminele organisaties controleren vaak de levering van apparatuur en kwik, evenals het transport en de verkoop van het goud. Ze exploiteren en misbruiken ook de mijnwerkers zelf, van wie velen kwetsbaar zijn voor uitbuiting vanwege armoede en gebrek aan wettelijke bescherming.


De Peruaanse regering heeft geprobeerd illegale mijnbouw aan te pakken, maar handhaving is moeilijk gebleken. De afgelegen locaties van veel mijnbouwoperaties, evenals de betrokkenheid van criminele organisaties, maken het moeilijk om de industrie te controleren en te reguleren. Er zijn ook zorgen geuit over corruptie binnen de regering, waarbij sommige functionarissen ervan worden beschuldigd steekpenningen van illegale mijnwerkers aan te nemen.


Concluderend, illegale goudwinning in Peru is een complex en veelzijdig probleem met ernstige ecologische en sociale gevolgen. Het gebruik van kwik, ontbossing en mensenhandel zijn slechts enkele van de problemen die met deze industrie te maken hebben. De Peruaanse overheid en internationale organisaties moeten samenwerken om dit probleem aan te pakken, zowel door bestaande wet- en regelgeving te handhaven als door duurzame alternatieven te ontwikkelen voor mijnwerkers die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van mijnbouw.


2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page